woensdag 8 maart 2017

Antropofyt

antropofyt [řec], synantropní druh rostlin, vyskytující se v blízkosti lidských sídlišť nebo jinak šířený a podporovaný lidskou činnosti. V.t. synan-tropie.

dinsdag 7 maart 2017

Amoret

amoret [fr.j viz putto. amorfní jazyky viz jazyková typologie.

Barycz

Barycz [-č], r. v Polsku, pravostranný přítok Odry, 131 km dlouhá. Povodí 5535 km2, průměrný průtok poblíž ústi 17,4 mJ. s_l.

Cascade Range

Cascade Range [keskejd rejndž] viz Kaskádové pohoří.

Beran Josef

Beran Josef, 1888 — 1969, č. teolog, pražský arcibiskup (1946) a kardinál (1965), představitel kterikální reakce. Beran Rudolf 1887-1954, č. reakční agrární politik; zastánce dohody s náčist. Německem, 1938—39 předseda vlády t2v. pomnichovské rep. 1947 odsouzen Nár. soudem za zradu národa a kolaboraci ke 20 letům vězení. Beránek Karel, *1930, č. stranický činitel; od 1969 tajemník MV KSČ Praha. 1970-71 £Ien byra ÚV KSČ: od 1976 kandidát ÚV KSČ. Ř.pr. (1975).

Bobm-Bawerk

Bobm-Bawerk [bém bá-] Eugen, 1851 až 1914, rak. burž. ekonom; min., prez. Rakouské AV (od 1911). Nej-význ. představitel rak. národohospodářské školy. Jeho teor. názory byly předmětem kritiky jak v marx. liter. (Lenin), tak i ze strany burž. ekonomů (Wicksell, Clark).

8 511 965 km2

8 511 965 km2, 112.24 mil. obyv., Bra-zilců (z toho 65 % bělochů, 21 % mes-ticú a mulatů, 14% černochů a Indiánů), většina věřících jsou náb. římkal. Úřední jaz. portugalština, hl.m. Brasilia. - Největší jihoamer. stát, zaujímá pol. kontinentu. Základem geol. stavby je brazilský štit s rozsáhlými tabulemi s výraznými zlomy v ml. usazeninách. Okraje štítu jsou vyzdviženy jako Brazilská a Guayanská vysočina; mezi nimi se rozkládá Ama-zonská nížina. B. má veliké nerostné bohatství. Nejvyšší h. je Pico da Neblina, 3014 m n.m. v Guayanské vysočině, Brazilská vysočina dosahuje 2890 m n.m. Povodí Amazonky s hustou ř. sítí zaujímá nížina s trop. vždyzelenými pralesy. K jejímu povodí patří téměř 60 % území. Jz. část B. odvodňují Paraná a Uruguay, vých. část Sáo Francisco. Většina B. má vlhké trop. podnebí; na SZ s roč. srážkami 2000 - 3000 mm, na V vlivem suchého jv. pasátu 1500 až 2000 mm, jen na pobřeží 3000 mm.

maandag 6 maart 2017

Claudius

Claudius[klaudy-]£í/w, maď. básník období osvícenství. V Bratislavě vydával veršované noviny Diětai Magyar Múzsa — Sněmovní maď. múza. Autor milostné i sat. poezie (Lilia, Békaegerharc — Žabomyší vojna).

Destutt de Tracy

Destutt de Tracy [destyt -si] Antoine Louis Claude, 1754—1836, fr. ideál, filozof, ekonom a politik-monarchista. Zkoumal psychické stavy (ideje), své učení nazval ideologií. V etice sub-jektivista.

Brilantní

brilantní [fr.], znamenitý, skvělý, oslnivý.