dinsdag 7 maart 2017

8 511 965 km2

8 511 965 km2, 112.24 mil. obyv., Bra-zilců (z toho 65 % bělochů, 21 % mes-ticú a mulatů, 14% černochů a Indiánů), většina věřících jsou náb. římkal. Úřední jaz. portugalština, hl.m. Brasilia. - Největší jihoamer. stát, zaujímá pol. kontinentu. Základem geol. stavby je brazilský štit s rozsáhlými tabulemi s výraznými zlomy v ml. usazeninách. Okraje štítu jsou vyzdviženy jako Brazilská a Guayanská vysočina; mezi nimi se rozkládá Ama-zonská nížina. B. má veliké nerostné bohatství. Nejvyšší h. je Pico da Neblina, 3014 m n.m. v Guayanské vysočině, Brazilská vysočina dosahuje 2890 m n.m. Povodí Amazonky s hustou ř. sítí zaujímá nížina s trop. vždyzelenými pralesy. K jejímu povodí patří téměř 60 % území. Jz. část B. odvodňují Paraná a Uruguay, vých. část Sáo Francisco. Většina B. má vlhké trop. podnebí; na SZ s roč. srážkami 2000 - 3000 mm, na V vlivem suchého jv. pasátu 1500 až 2000 mm, jen na pobřeží 3000 mm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten